telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Home > Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W ZBM II TBS sp. z o.o. przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się zgod­nie z postanowieni­ami Instrukcji Kance­laryjnej. Obow­iązuje dzi­en­nikowy sys­tem kance­laryjny oparty na dziennikach korespondencyjnych pism przychodzących i wychodzących.

Dziennik korespondencyjny pism przychodzących i wychodzących prowadzi Biuro Podawcze znajdujące się
w siedzibie spółki, tj.: przy ul. Warszawskiej 35B, ponadto odpowiednie dzienniki znajdują się w Rejonach Obsługi Mieszkańców:

  • ul. Dziewanny 2 – ROM 4
  • ul. Chorzowska 16 – ROM 14
  • ul. Zawadzkiego 9 – ROM 10

Dziennik korespondencyjny prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej.