telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Status prawny

Home > Status prawny

Na stronach BIP ZBM II TBS SP.ZO.O. publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Zarząd Budynków Miejskich II Tworzaystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej – (BIP ZBMIITBS).

Status prawny
Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą spółka działaZarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ZarejestrowanaSąd Rejonowy
Numer KRS0000061651
NIP:631-22-45-832
REGON:276 590 157

ZBM II TBS Sp. z o.o. jest osobą prawną, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego do rejestru KRS pod Nr 0000061651, o kapitale zakładowym w wysokości 47.902.000,00 zł, 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada jednostka samorządu terytorialnego.