telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

 Mieszkania na sprzedaż

1.

1.

Osoba zainteresowana powinna pobrać z naszej strony kartę rezerwacyjną dot zakupu mieszkania
2.

2.

Uzupełnić kartę rezerwacyjną, zeskanować i przesłać mailem zwrotnym tbs@tbs2.pl

(dokument można również osobiście dostarczyć do siedziby Spółki przy ul.Warszawskiej 35B)
3.

3.

Po otrzymaniu karty rezerwacyjnej następuje kontakt ze strony Spółki celem ustalenia daty wpłaty zadatku, opłaty manipulacyjnej itd.
4.

4.

Pozostała część ceny lokalu wpłacana jest po zakończeniu budowy ale przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaż
5.

5.

Pod koniec budowy następuje kontakt ze strony Spółki w celu poinformowania przyszłych właścicieli o dokładnym terminie zakończenia oraz terminie wpłaty pozostałej części ceny
W przypadku zakończonych już inwestycji rezerwacja odbywa się identycznie natomiast wpłaty pozostałej ceny ustalane są już indywidualnie bo nie ogranicza nas trwająca budowa.

W przypadku dokonywania rezerwacji po zakończeniu budowy ulega zmianie opłata rezerwacyjna, jest to zadatek w wys. 15.000,00zł.

Podpisywanie aktów notarialnych odbywa się w kancelarii notarialnej Pana Krzysztofa Dykacz, ul.Zwycięstwa 8, Gliwice, tel. 32/ 231 69 63

W przypadku rezygnacji z zakupu zadatek rezerwacyjny ulega przepadkowi.