telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Procedura najmu mieszkania TBS

1. Wniosek

1. Wniosek

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o dochodach za 3-ostatnie miesiące + rozliczenie roczne z Urzędem Skarbowym za rok ubiegły. We wniosku deklaruje się wysokość partycypacji (partycypować można od 1% do 30% wartości mieszkania).
2. Złożenie wniosku

2. Złożenie wniosku

Wniosek składa się w siedzibie spółki przy ul. Warszawskiej 35B w pokoju 111 lub biurze podawczym w pokoju 101 na parterze.
3. Rozpatrzenie wniosku

3. Rozpatrzenie wniosku

Komisja Mieszkaniowa rozpatruje i opiniuje wnioski złożone na wolne lokale mieszkalne.
4. Decyzja Komisji Mieszkaniowej

4. Decyzja Komisji Mieszkaniowej

Osoby które złożyły wnioski na wolne lokale mieszkalne zostają telefonicznie lub pisemnie poinformowane o decyzji Komisji Mieszkaniowej.
5. Umowa partycypacyjna

5. Umowa partycypacyjna

Z osobą której przyznano mieszkanie, zostanie podpisana umowa w sprawie partycypacji w części kosztów budowy lokalu mieszkalnego.
6. Wpłata Partycypacji

6. Wpłata Partycypacji

Kwotę partycypacji wpłaca się na nr rachunku bankowego ZBM II TBS Sp. z o.o., który podany jest w umowie partycypacyjnej.
7. Umowa najmu

7. Umowa najmu

Umowa najmu zawierania jest po uprzednim wpłaceniu kaucji w wysokości 12 – krotnego czynszu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.