telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Oferta

Home

Remont i ocieplenie budynku przy Placu Piastów 8

Data przetargu: 20-05-2019

Zaawansowanie: Zakończony