telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Oferta

Home

Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Rogera 1

Data przetargu: 31-07-2018

Zaawansowanie: Zakończony

Wykonanie:


  • uporządkowania i dobudowy brakujących przewodów kominowych;

  • remontu dachu wraz z podłączeniem rur spustowych do kanalizacji deszczowej;

  • izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych;

  • zszycia pęknięć ścian budynku.