telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Oferta

Home

Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Brzozowej 41

Data przetargu: 20-12-2019

Zaawansowanie: Zakończony

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 6, jako zarządca części wspólnej nieruchomości przy ul. Brzozowej 41, zwraca się
z prośbą o złożenie oferty na wykonanie n/w prac:
I. Projekt budowlano-wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej (od pomieszczenia wymiennikowi poprzez klatkę schodową do mieszkań włącznie), wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicznego na wymiennikownię oraz węzła cieplnego – zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi PEC przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, w zakresie branż: budowlana, instalacyjna oraz elektryczna.

Budynek nie posiada inwentaryzacji budowlanej.

Zakres opracowania projektowego.
1. Projekt budowlano-wykonawczy.
2. Przedmiar robót.
3. Kosztorys inwestorski.
4. Inwentaryzacja fotograficzna.
5. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień
6. Nadzór autorski w trakcie wykonywania robót.

Wymagany termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2019 r. w siedzibie ROM-6
w Gliwicach ul. Chorzowska 16 pokój nr 5.
W wyborze ofert uczestniczyć będą przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.
Osoba do kontaktu z ramienia ROM-6: Inspektor ds. Wspólnot Pan Radomir Achmatow:
tel. 32 231 – 02 – 71, wewn. 3.