telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Zamówienia publiczne po 1.01.2021 r.

Home

Modernizacja klatki schodowej wraz z wykonaniem przeciwpożarowego

wyłącznika prądu, kabla zasilającego oraz wewnętrznych linii zasilających

w budynku przy ul. Okrzei 9 w Gliwicach


https://platformazakupowa.pl/transakcja/448918

Nr referencyjny: 095/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Zaawansowanie: W toku
Data ogłoszenia: 21.04.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Budowa instalacji c.o. etażowych wraz z rozbudową instalacji gazowej i dobudową przewodów kominowych powietrzno-spalinowych i wentylacyjnych oraz wykonaniem łazienek dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 4, 5, 8 w budynku przy ul. Metalowców 2  w Gliwicach

 

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/442127

Nr referencyjny: 064/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt. 1
Zaawansowanie: W toku
Data ogłoszenia: 01.04.2021 r.
Autor: Aleksandra Murawska

Termomodernizacja i roboty remontowe wraz z przyłączeniem do sieci gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Tarnogórskiej 120 w Gliwicach

https://platformazakupowa.pl/transakcja/441875

 

Nr referencyjny: 061/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt. 1
Zaawansowanie: W toku
Data ogłoszenia: 31.03.2021 r.
Autor: Aleksandra Murawska

Termomodernizacja wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i roboty remontowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34 i 34A w Gliwicach.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/441673

Nr referencyjny: 063/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Zaawansowanie: W toku
Data ogłoszenia: 31.03.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Domańskiego 5

w Gliwicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego i zagospodarowaniem podwórza.

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/440997

 

Nr referencyjny: 060/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Zaawansowanie: W toku
Data ogłoszenia: 30.03.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Termomodernizacja i roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Chorzowskiej 32 w Gliwicach.

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/440674

Nr referencyjny: 059/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Zaawansowanie: W toku
Data ogłoszenia: 30.03.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Świętojańskiej 31 w Gliwicach.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/440445

Nr referencyjny: 057/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt.1
Zaawansowanie: W toku
Data ogłoszenia: 30.03.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Świętojańskiej 29 w Gliwicach wraz z:  podłączeniem do sieci gazowej

i miejskiej sieci ciepłowniczej, adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię, wykonaniem łazienek, remontem piwnic, modernizacją instalacji elektrycznej, remontem klatki schodowej oraz zagospodarowaniem podwórza.

 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/439633

 

Nr referencyjny: 049/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt.1
Zaawansowanie: W toku
Data ogłoszenia: 30.03.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz