telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Archiwum

Numer referencyjny sprawy Tytuł
zamówienia
Rodzaj
pocedury
Zaawansowanie
035/2018/TR Pielęgnacja zieleni niskiej na terenach Gminnych i TBS administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
040/2018/TR Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego do miejskiej sieci ciepłowniczej z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe wraz z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w mieszkaniach przy ul. Świętojańskiej 27 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
033/2018/TR Roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 4a – 4b w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
032/2018/TR Remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki, izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wykonanie zbiorczej instalacji antenowej oraz domofonowej wraz z rurarzem oraz zagospodarowanie terenu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skowrońskiego 14 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
031/2018/TR Remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki budynku, izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych, zagospodarowanie terenu oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tarnogórskiej 90 w Gliwicach. Przetarg nieograniczony procedura zakończona
030/2018/TR Roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 3a – 3b w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
024/2018/TR Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego do miejskiej sieci ciepłowniczej z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe wraz z wydzieleniem pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w mieszkaniu nr 4 przy ul. Powroźniczej 9 w Gliwicach. procedura otwarta procedura zakończona
022/2018/TR Wykonanie prac w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości Gminnych i TBS administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
010/2018/TR Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, 6 i 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
006/2018/TR Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kasztanowej 3 w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
005/2018/TR Całodobowa ochrona fizyczna nieruchomości położonej przy ul. Witkiewicza 3 (działka nr 190, obręb Centrum) wraz z terenem zewnętrznym. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych - Usługa społeczna procedura zakończona - unieważniona
002/2018/TR Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kasztanowej 1 w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
202/2017/TR Wymiana stolarki okiennej procedura zakończona
192/2017/TR Całodobowa ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Toszeckiej 13 i ul. Toszeckiej 25b procedura zakończona
189/2017/TR Remonty mieszkań procedura zakończona
124/2015/TR Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną procedura zakończona
154/2017/TR Remont budynku - ul. Chorzowska 34 procedura zakończona
151/2017/TR Remont budynku - ul. Lipowa 25 procedura zakończona
146/2017/TR Remont lokali mieszkalnych procedura zakończona
080a/2017/TR Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. A. Zawadzkiego 1-3 procedura zakończona
132/2017/TR Remont elewacji z dociepleniem, remont dachu - ul. Powroźnicza 9 procedura zakończona
130/2017/TR Roboty remontowe w budynku przy ul. Gojawiczyńskiej 8 procedura zakończona
126/2017/TR Wykonanie łazienek, adaptacja części strychu, inst. wod.-kan., sanit i elektr. - ul. Toszecka 12 procedura zakończona
077a/2017/TR Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów - budynki TBS i Gminne wg wykazu procedura zakończona
110/2017/TR Prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice wynajmowanych przez rodziny romskie procedura zakończona
080/2017/TR Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. A. Zawadzkiego 1-3 procedura zakończona
077/2017/TR Awaryjne i bieżące remonty w budynkach TBS i Gminnych wg wykazu procedura zakończona
050/2017/TR Wykonanie instalacji c.o., przebudowa mieszkań w celu wydzielenia łazienek - Przemysłowa 1a-1b procedura zakończona
032/2017/TR Pielęgnacja zieleni niskiej na terenach Gminnych i TBS administrowanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. procedura zakończona
019/2017/TR Przebudowa pomieszczeń parteru na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Metalowców 4 w Gliwicach procedura zakończona
013/2017/TR Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50+ przy ul. Warszawskiej 35b procedura zakończona
110a/2017/TR Prace remontowe w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice wynajmowanych przez rodziny romskie procedura zakończona
188/2016/TR OCHRONA FIZYCZNA NIERUCHOMOŚCI - UL. FIOŁKOWA 24, UL. TOSZECKA 25B, UL. GŁÓWNA 30 procedura zakończona
178/2016/TR Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - Mieszkania na start procedura zakończona
159/2016/TR Wykonanie prac w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości Gminnych i TBS procedura zakończona
158/2016/TR Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Harcerskiej 5 i ul. Harcerskiej 7 procedura zakończona
144/2016/TR Remont budynku - ul. Urbana 6 procedura zakończona
157/2016/TR Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZBM II TBS Sp z .o.o. procedura zakończona
143/2016/TR Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tarnogórskiej 252 procedura zakończona
140/2016/TR Remont budynku mieszkalnego przy ul. Przyszowskiej 25 procedura zakończona
138/2016/tr Remont budynków mieszkalnych - ul. Harcerska 9 i ul. Harcerska 11 procedura zakończona
137/2016/TR Wykonanie izolacji, przebudowa kanalizacji deszczowej - ul. Przemysłowa 6a-6b, 8a-8b procedura zakończona
134/2016/TR Remont budynków przy ul. Harcerskiej 5 i Harcerskiej 7 procedura zakończona
133/2016/TR Awaryjne roboty zduńskie procedura zakończona
120/2016/TR Remonty mieszkań - ROM-4, ROM-6 i ROM-10 procedura zakończona
100/2016/TR Budowa budynku parkingu wielopoziomowego - ul. Mikołowska i Dunikowskiego w Gliwicach procedura zakończona
099/2016/TR Remont mieszkań dla repatriantów procedura zakończona
092/2016/TR Roboty zduńskie w zasobach mieszkaniowych ROM-4, ROM-6 i ROM-10 procedura zakończona
091/2016/TR Awaryjne i bieżące remonty w budynkach TBS i Gminnych wg wykazu procedura zakończona
082/2016/TR Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu budynków mieszkalnych-Zawadzkiego 1-3 procedura zakończona
074/2016/TR Budowa budynku parkingu wielopoziomowego - ul. Mikołowska i Dunikowskiego w Gliwicach procedura zakończona
048/2016/TR Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku - ul. Nad Torami 1 procedura zakończona
051/2016/TR Roboty remontowe - Tarnogórska 252 procedura zakończona
045/2016/TR Remont dachu budynku przy ulicy Chorzowskiej 34 procedura zakończona
037/2016/TR Remonty dachów - ul. Przemysłowa 8ab, ul. Oświęcimska 11-13 procedura zakończona
035/2016/TR Wykonywanie awaryjnych remontów konstrukcji budowlanych oraz remontów bieżących procedura zakończona
033/2016/TR Remont dachu wraz z dociepleniem stropu strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Witkiewicza 15 procedura zakończona
031/2016/TR Awaryjne remonty instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych wraz z wymiana przyłączy procedura zakończona
139/2015/TR Remonty mieszkań - ROM-4, ROM-6 i ROM-10 procedura zakończona
137/2015/TR Rozbiórka budynku mieszkalnego, garażu, budynku gospodarczego - ul. Kotlarska 3 procedura zakończona
173/2017/TR Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną procedura zakończona
131/2015/TR Wykonanie prac w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości Gminnych i TBS procedura zakończona
088/2015/TR Budowa dwóch wielorodzinnych budynków wraz z infrastrukturą - ul. Strzelnicza-Graniczna ETAP IIIA procedura zakończona
090/2015/TR Remont balkonów, wykonanie tynku cienkowarstwowego na elewacji budynku TBS - ul. Lipowa 59 procedura zakończona
078/2015/TR Awaryjne i bieżące remonty w budynkach TBS i Gminnych wg wykazu procedura zakończona
056/2015/TR Remont dachu i dobudowa przewowdów kominowych - ul. Jana Śliwki 31B procedura zakończona
050/2015/TR Remonty mieszkań - ROM-4 i ROM-6 procedura zakończona
136/2014/TR Remonty mieszkań - ROM-10 procedura zakończona
132/2014/TR Obsługa konserwacyjna i naprawy bieżące w zasobach gminnych procedura zakończona