telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Powyżej 30 tysięcy euro

Home > Zamówienia publiczne > Powyżej 30 tysięcy euro

Powyżej 30 tysięcy euro

Numer referencyjny sprawy Tytuł
zamówienia
Rodzaj
pocedury
Zaawansowanie
248/2020/TR Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem budynków przy ul. Kasztanowej 1, 1a, Urbana 4 i ul. Kasztanowej 3 oraz wykonanie: izolacji przeciwwilgociowej, remontu cokołów oraz zagospodarowania podwórza budynków przy ul. Kasztanowej 1, 1a, Urbana 4 i ul. Kasztanowej 3 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
247/2020/TR Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
240/2020/TR Wykonanie prac w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości Gminnych i TBS administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
239/2020/TR Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, 6 i 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
238/2020/TR Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, instalacji wodno- kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elektrycznych w budynkach TBS, budynkach Gminnych ( wg wykazu ) oraz mieszkaniach TBS we Wspólnotach Mieszkaniowych ( wg wykazu ) zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
237/2020/TR Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Nad Torami 1 w Gliwicach – wykonanie ocieplenia stropów strychu i piwnicy, wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, wykonanie łazienek w mieszkaniach, wykonanie instalacji elektrycznej, wod.-kan. i sanitarnej oraz remont klatki schodowej. przetarg nieograniczony procedura zakończona
234/2020/TR Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych budynku przy ul. Tarnogórskiej 232 w Gliwicach wraz z wykonaniem nowego przyłącza wody, przyłącza do kanalizacji deszczowej i zagospodarowania terenu. przetarg nieograniczony procedura zakończona
230/2020/TR Wykonanie usługi w zakresie opróżniania lokali mieszkalnych, części wspólnych nieruchomości oraz ogródków przydomowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
227/2020/TR Awaryjne wykonywanie remontów instalacji elektrycznych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
226/2020/TR Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Dworskiej w Gliwicach (działki nr 606, 607/1) przetarg nieograniczony procedura zakończona
203/2020/TR Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną przetarg nieograniczony procedura zakończona
172a/2020/TR Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 9 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. przetarg nieograniczony procedura zakończona
188/2020/TR Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 3A przy ul. Tarnogórskiej 17 w Gliwicach wraz z wykonaniem pomieszczenia łazienki, instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona
178/2020/TR Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię, wykonanie przyłącza wody oraz przebudowa instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Ślusarskiej 5 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
178/2020/TR Wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych w budynku przy ul. Staromiejskiej 53 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
174/2020/TR Wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych w budynku przy ul. Szobiszowickiej 27 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
172/2020/TR Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 9 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
171/2020/TR Przebudowa mieszkań polegająca na wydzieleniu pomieszczeń łazienek w mieszkaniach gminnych nr 1, 2, 3, 5, 6, 8 w budynku przy ul. Kowalskiej 12 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
163/2020/TR Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 6A przy ul. Tarnogórskiej 17 w Gliwicach wraz z wykonaniem pomieszczenia łazienki, instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniem przewodu powietrznego i spalinowego z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona
162/2020/TR Wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Elsnera 5 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
122a/2020/TR Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa komunalnego - Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą przy ul. Dworskiej – Zbożowej w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
150/2020/TR Wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych budynku mieszkalnego przy ul. Tarnogórskiej 102 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przetarg nieograniczony procedura zakończona
146/2020/TR Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach Gminy Gliwice w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chorzowskiej 14/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i w salonie fryzjerskim oraz przy ul. Chorzowskiej 16/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 w Gliwicach wraz z likwidacją starych nieekologicznych systemów grzewczych w tych lokalach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
137/2020/TR Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych w budynku przy ul. Toszeckiej 23 w Gliwicach: budowa instalacji gazowej, uporządkowanie podłączeń i dobudowa przewodów kominowych, budowa centralnego ogrzewania i c.w.u., likwidacja nieekologicznych urządzeńna paliwo stale, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej. przetarg nieograniczony procedura zakończona
122/2020/TR Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa komunalnego - Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą przy ul. Dworskiej – Zbożowej w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
121/2020/TR Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łukasiewicza 19 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. przetarg nieograniczony procedura zakończona
119/2020/TR Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Różanej 3 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. przetarg nieograniczony procedura zakończona
114/2020/TR Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Różanej 1 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. przetarg nieograniczony procedura zakończona
109/2020/TR Remonty mieszkań w budynkach Gminy Gliwice oraz budynkach TBS zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
108/2020/TR Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych GminyGliwice przy ul. Przemysłowej 2a/1, 2 i 4 oraz ul. Przemysłowej 2b/1, 3 i 4 wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i dobudową przewodów kominowych z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, częściową przebudową instalacji wod.-kan. w części wspólnej, wykonaniem pomieszczeń łazienek w mieszkaniach przy ul. Przemysłowej 2b/1 i 3 oraz ich przebudową w mieszkaniach przy ul. Przemysłowej 2a/1 i 4 z jednoczesną przebudową instalacji elektrycznej w tych mieszkaniach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
039a/2020/TR Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię, termomodernizacja budynku, przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek wraz z instalacją wod.-kan., gazową i elektryczną oraz dobudową przewodów kominowych, remont piwnic oraz wykonanie przyłącza wody w budynku przy ul. Opolskiej 23 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
047/2020/TR Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię, termomodernizacja budynku, przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek wraz z instalacją wod.- kan., gazową i elektryczną oraz dobudową przewodów kominowych, remont piwnic, wykonanie przyłącza wody oraz zagospodarowania terenu przy ul. Opolskiej 21 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
009a/2020/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szobiszowickiej 6 w Gliwicach wraz z izolacją ścian i remontem piwnic, budową wewnętrznej instalacji gazowej, uporządkowaniem i dobudową przewodów kominowych , wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonaniem pomieszczeń łazienek w mieszkaniach nr 3 i 4, przebudową instalacji wod.-kan. wraz wykonaniem nowego przyłącza wody, modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie zagospodarowania terenu. przetarg nieograniczony procedura zakończona
046/2020/TR Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię wraz z wykonaniem węzła cieplnego, termomodernizacja budynku, remont elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie przyłącza wody z przebudową instalacji wod.-kan. wykonanie instalacji niskoprądowych: antena zbiorcza i domofonowa, modernizacja klatki schodowej z wykonaniem oświetlenia w budynku przy ul. Sokoła 6 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
040/2020/TR Wykonanie prac w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości Gminnych i TBS administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
039/2020/TR Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię, termomodernizacja budynku, przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek wraz z instalacją wod.-kan., gazową i elektryczną oraz dobudową przewodów kominowych, remont piwnic oraz wykonanie przyłącza wody w budynku pry ul. Opolskiej 23 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
038/2020/TR Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię, termomodernizacja budynku, przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek wraz z instalacją wod.-kan., gazową i elektryczną oraz dobudową przewodów kominowych, remont piwnic oraz wykonanie przyłącza wody w budynku przy ul. Opolskiej 25 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
035/2020/TR Wykonanie w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 3, 4, 6 i 11 w budynku przy ul. Tarnogórskiej 28 oraz w lokalach mieszkalnychGminy Gliwice nr 13, 16 i 17 w budynku przy ul. Tarnogórskiej 28A, rozbudowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji c.w.u. przetarg nieograniczony procedura zakończona
034/2020/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 11 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod-kan i elektrycznej, dociepleniem stropu nad piwnicą i ścian kondygnacji poddasza oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona
031/2020/TR Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 13 w Gliwicach w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku, remont stropu pod mieszkaniem nr 10, docieplenia wiatrołapu mieszkania nr 10, prac remontowych elewacji, dachu i piwnic oraz wykonania instalacji elektrycznych administracyjnych i odgromowej. przetarg nieograniczony procedura zakończona
029/2020/TR Wykonanie w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 6 i 11 w budynku przy ul. Tarnogórskiej 17 oraz w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 2 i 8 w budynku przy ul. Świętojańskiej 80 rozbudowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji c.w.u. i wykonaniem przewodów powietrzno-spalinowych. przetarg nieograniczony procedura zakończona
025/2020/TR Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Tarnogórskiej 121 i 121A w Gliwicach wraz z izolacją ścian i remontem piwnic, modernizacją klatki schodowej, budowąwewnętrznej instalacji gazowej, uporządkowaniem i dobudową przewodów kominowych,wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonaniem pomieszczeń łazienek w części mieszkań, przebudową instalacji wod.-kan., modernizacją instalacji elektrycznej oraz zagospodarowaniem terenu. przetarg nieograniczony procedura zakończona
015/2020/TR Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, instalacji wodno- kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elektrycznych w budynkach TBS, budynkach Gminnych ( wg wykazu ) oraz mieszkaniach TBS we Wspólnotach Mieszkaniowych ( wg wykazu ) zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
008/2020/TR Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, 6 i 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
013/2020/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Śliwki 31b w Gliwicach wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian, wydzieleniem pomieszczeń łazienek z jednoczesną przebudową instalacji wod.-kan. i elektrycznych, uporządkowaniem podłączeń i przebudową przewodów kominowych, wykonaniem indywidualnych ogrzewań gazowych ( przebudową instalacji gazowej, budową instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. ) oraz likwidacją nieekologiczmych urządzeń na paliwo stałe, modernizacją instalacji elektrycznych, remontem piwnic i modernizacją klatki schodowej. przetarg nieograniczony procedura zakończona
012/2020/TR Wykonanie termomodernizacji oraz remontu budynków wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 4 ( budynek frontowy i oficyna ) w Gliwicach z jednoczesnym ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczejwraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz budowa nowego przyłącza wody. przetarg nieograniczony procedura zakończona
011/2020/TR Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 21 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
009/2020/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szobiszowickiej 6 w Gliwicach wraz z izolacją ścian i remontem piwnic, budową wewnętrznej instalacji gazowej, uporządkowaniem i dobudową przewodów kominowych , wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonaniem pomieszczeń łazienek w mieszkaniach nr 3 i 4, przebudową instalacji wod.-kan. wraz wykonaniem nowego przyłącza wody, modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie zagospodarowania terenu. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
010/2020/TR Awaryjne wykonywanie remontów instalacji elektrycznychw budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach –Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
292/2019/TR Remonty mieszkań w budynkach TBS zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
265/2019/TR Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
225a/2019/TR Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 3, 5, 6, 7 w budynku przy ul. Tarnogórskiej 61 oraz w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Tarnogórskiej 65, rozbudowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji c.w.u. przetarg nieograniczony procedura zakończona
244/2019/TR Roboty modernizacyjne budynku przy ul. Szobiszowickiej 23 w Gliwicach. Część nr 1. Wykonanie rozbudowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gminnym położonym przy ul. Szobiszowickiej 23 w Gliwicach wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji wod.-kan. z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach. Część nr 2. Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku gminnym położonym przy ul. Szobiszowickiej 23 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
243/2019/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 11 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia napomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową wod-kan i elektrycznej, dociepleniem stropu nad piwnicą i ścian kondygnacji poddasza oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
241/2019/TR Docieplenie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 79 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
237/2019/TR Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic budynku gminnego przy ul. Przemysłowej 5a-5b wraz z przebudową kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Przemysłowej 5a-5b i 7a-7b w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
240/2019/TR Wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 15 w Gliwicach - przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby węzła cieplnego ( wymiennikowni ), wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku, wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej dla potrzeb węzła cieplnego oraz docieplenie stropu kondygnacji piwnicznej przetarg nieograniczony procedura zakończona
186b/2019/TR Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowyprzewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 21 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
210a/2019/TR Modernizacja budynku przy ul. Różanej 3 w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, prace budowlane i ociepleniowe w obrębie piwnic, remont i modernizacja klatki schodowej, wykonanie łazienek w mieszkaniach nr 1 i 2 oraz uporządkowanie przewodów kominowych, przebudowa instalacji wod.-kan., gazowej wraz z wykonaniem instalacji C.O., modernizacja instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
225/2019/TR Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 3, 5, 6, 7 w budynku przyul. Tarnogórskiej 61 oraz w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Tarnogórskiej 65, rozbudowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji c.w.u. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
223/2019/TR Wykonanie termomodernizacji oraz remontu budynków wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 4 ( budynek frontowy i oficyna ) w Gliwicach z jednoczesnym ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
214/2019/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Towarowej 17 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczenia łazienki w mieszkaniu nr 2, przebudową instalacji wod-kan, gazu i elektrycznej, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz zagospodarowaniem terenu i wykonaniem innych prac remontowych. przetarg nieograniczony procedura zakończona
213/2019/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 11 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową wod-kan i elektrycznej, dociepleniem stropu nad piwnicą i ścian kondygnacji poddasza oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
149c/2019/TR Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 13 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, dociepleniem stropu nad piwnicą, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz budową nowego przyłącza wody. przetarg nieograniczony procedura zakończona
186a/2019/TR Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowyprzewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 21 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
185a/2019/TR Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 15 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
212/2019/TR Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynków gospodarczychprzy ul. Tarnogórskiej 117 w Gliwicach wraz z przebudową odcinka sieci NLK pomiędzy budynkami nr 115 i 119. przetarg nieograniczony procedura zakończona
210/2019/TR Modernizacja budynku przy ul. Różanej 3 w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, prace budowlane i ociepleniowe w obrębie piwnic, remont i modernizacja klatki schodowej, wykonanie łazienek w mieszkaniach nr 1 i 2 oraz uporządkowanie przewodów kominowych, przebudowa instalacji wod.-kan., gazowej wraz z wykonaniem instalacji C.O., modernizacja instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
202/2019/TR Roboty modernizacyjne i remontowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Wróblewskiego 27 i ul. Wróblewskiego 31 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
197/2019/TR Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 33 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni i budową węzła cieplnego, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz izolacją pionową i poziomą ścian piwnic oraz dociepleniem elewacji oraz stropu nad poddaszem i części dachu. przetarg nieograniczony procedura zakończona
195/2019/TR Remont elewacji ceglanej wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie stropu strychy, piwnic, wykonanie instalacji odgromowej, modernizacja klatki schodowej wraz z instalacją domofonową i anteną zbiorczą oraz wykonanie pomieszczeń łazienek w lokalach mieszkalnych nr 3, 3a i 3b w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kasztanowej 1, 1A, Urbana 4 w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
188/2019/TR Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 3, 4, 6, 7 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kaplicznej 10, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałew tych lokalach wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji c.w.u. oraz docieplenie lokalu nr 7 przetarg nieograniczony procedura zakończona
187/2019/TR Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 27 w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
149b/2019/TR Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 13 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, dociepleniem stropu nad piwnicą, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz budową nowego przyłącza wody przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
186/2019/TR Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 21 w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
185/2019/TR Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 15 w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
169/2019/TR Budowa parkingu na 16 miejsc postojowych na działkach nr 119 i 120 ( obręb Zatorze ) na południe od ulicy Grottgera w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
147a/2019/TR Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 11 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, dociepleniem stropu nad piwnicą, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, budową nowego przyłącza wody oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona
149a/2019/TR Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 13 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, dociepleniem stropu nad piwnicą, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz budową nowego przyłącza wody. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
162/2019/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 15 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona
161/2019/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 13w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona
160/2019/TR Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 33 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni i budową węzła cieplnego, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz izolacją pionową i poziomą ścian piwnic oraz dociepleniem elewacji oraz stropu nad poddaszem i części dachu. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
091b/2019/TR Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 2, 3, 4, 8, 9 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Toszeckiej 50, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i wynikającą z tego przebudową instalacji wod-kan i elektrycznej przetarg nieograniczony procedura zakończona
150/2019/TR Wykonanie remontu nawierzchni wewnętrznej drogi utwardzonej i nieutwardzonej, działka nr 589 obręb Gliwice – Łabędy, zjazd z ulicy Strzelców Bytomskich pomiędzy budynkami nr 13, 15, 17, 19 oraz zespołami garażowymi przetarg nieograniczony procedura zakończona
149/2019/TR Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 13 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, dociepleniem stropu nad piwnicą, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz budową nowego przyłącza wody. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
148/2019/TR Wykonanie termomodernizacji oraz remontu budynków wielorodzinnych przy ul. Witkiewicza 17 i ul. Opolskiej 6 w Gliwicach z jednoczesnym ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, przebudową instalacji elektrycznych i wod.-kan., budową nowego przyłącza wody dla budynku przy ul. Witkiewicza 17 oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona
147/2019/TR Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 11 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, dociepleniem stropu nad piwnicą, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, budową nowego przyłącza wody oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
144/2019/TR Wykonanie, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bernardyńskiej 59 w Gliwicach, rozbudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń do przewodów kominowych i budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, remont elewacji i schodów zewnętrznych, podłączenie budynku do kanalizacji deszczowej,wykonanie instalacji niskoprądowych i instalacji odgromowej oraz termomodernizacji przybudówki i rozbiórka budynku garażowego przetarg nieograniczony procedura zakończona
143/2019/TR Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4. przetarg nieograniczony procedura zakończona
091a/2019/TR Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 2, 3, 4, 8, 9 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Toszeckiej 50, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i wynikającą z tego przebudową instalacji wod-kan i elektrycznej przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
124/2019/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 15 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
123/2019/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 13 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
122/2019/TR Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 33 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni i budową węzła cieplnego, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz izolacją pionową i poziomą ścian piwnic oraz dociepleniem elewacji oraz stropu nad poddaszem i części dachu. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
094/2019/TR Wykonanie termomodernizacji i izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Śliwki 22 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu, podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, remontem dachu, remontem łazienki w mieszkaniu nr 2, dobudową przewodów wentylacyjnych do łazienek oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona
091/2019/TR Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 2, 3, 4, 8, 9 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Toszeckiej 50, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
089/2019/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego przy ul. Ligockiej 78A w Gliwicach z jednoczesnym podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia w gospodarczej części budynku na pomieszczenie wymiennikowni i jej wyposażeniem oraz wydzieleniem pomieszczenia łazienki dla mieszkania nr 3, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona
090/2019/TR Roboty budowlane w budynkach przy ul. Wita Stwosza20, ul. Wita Stwosza 22, ul. Wita Stwosza 36 i ul. Wita Stwosza 52 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
087/2019/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 13 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
086/2019/TR Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 15 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
085/2019/TR Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 33 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni i budową węzła cieplnego, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz izolacją pionową i poziomą ścian piwnic oraz dociepleniem elewacji oraz stropu nad poddaszem i części dachu przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
083/2019/TR Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 49 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, docieplenie stropu poddasza oraz likwidacja nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe przetarg nieograniczony procedura zakończona
080/2019/TR Remonty mieszkań w budynkach Gminy Gliwice zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 4. przetarg nieograniczony procedura zakończona
053/2019/TR Pielęgnacja zieleni niskiej na terenach Gminnych i TBS administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
043/2019/TR Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po lokalu gastronomicznym przy ul. Partyzantów 30 w Gliwicach (działka nr 86 i 87, obręb Przyszówka ) na „Dzienny Dom Senior +” wraz z zagospodarowaniem terenu przetarg nieograniczony procedura zakończona
041/2019/TR Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Horsta Bieńka 18 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, docieplenie stropu nad piwnicą i II piętrem, modernizacja instalacji elektrycznej i klatki schodowej oraz likwidacja nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe przetarg nieograniczony procedura zakończona
037/2019/TR Wykonanie prac w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości Gminnych i TBS administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
036/2019/TR Modernizacja budynku przy ul. Różanej 2 w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniemi kolorystyką, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, prace budowlane i ociepleniowe w obrębie dachu, piwnic, remont i modernizacja klatki schodowej, wydzielenie łazienek wraz z dobudową przewodów kominowych i przebudową instalacji wod.-kan., przebudowa instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji C.O., modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana przyłącza wody, podłączenie do kanalizacji deszczowej oraz rozbiórka budynku gospodarczego. przetarg nieograniczony procedura zakończona
031/2019/TR Przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 11 wraz z przebudową instalacji elektrycznej i wod.-kan., przebudową i rozbudową instalacji gazowej, uporządkowaniem i dobudową przewodów wentylacyjnych oraz wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. w budynku przy ul. Jana Śliwki 72 w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
027/2019/TR Termomodernizacja elewacji wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie stropodachu wraz z remontem dachu oraz wykonaniem instalacji odgromowej , docieplenie stropu piwnic, modernizacja klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wymianą oświetlenia, instalacją domofonową oraz anteną zbiorczą w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kasztanowej 3 przetarg nieograniczony procedura zakończona
014/2019/TR Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące zasobów komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, 6 i 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
013/2019/TR Awaryjne wykonywanie remontów instalacji elektrycznychw budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach –Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10 przetarg nieograniczony procedura zakończona
011/2019/TR Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, instalacji wodno- kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji elektrycznych w budynkach TBS, budynkach Gminnych ( wg wykazu ) oraz mieszkaniach TBS we Wspólnotach Mieszkaniowych ( wg wykazu ) zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
001/2019/TR Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10. przetarg nieograniczony procedura zakończona
267/2018/TR Wykonanie podłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 17 ( budynek frontowy i budynek oficyny) w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją pomieszczenia w piwnicy na pomieszczenie wymiennikowni i likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w mieszkaniach oraz wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i docieplenie połaci dachowych. przetarg nieograniczony procedura zakończona
265/2018/TR Wykonanie podłączenie budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 15 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją pomieszczenia w piwnicy na pomieszczenie wymiennikowni i likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w mieszkaniach oraz wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej przetarg nieograniczony procedura zakończona
213a/2018/TR Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Tarnogórskiej 146 w Gliwicach: docieplenie budynku, remont elewacji frontowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wzmocnienie konstrukcji budynku, docieplenie poddasza, remont dachu, budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i c.w.u. z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz zagospodarowanie terenu. przetarg nieograniczony procedura zakończona
218a/2018/TR Remont budynku przy ul. Zacisze 3 w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, docieplenie stropu strychu, remont dachu, remont piwnic, remont klatki schodowej, wykonanie łazienek wraz z instalacjami wod-kan i elektryczną, wykonanie rurarzu dla instalacji niskoprądowej, instalacji domofonowej, anteny zbiorczej oraz zagospodarowanie terenu przetarg nieograniczony procedura zakończona
240/2018/TR Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ślusarskiej 5 w Gliwicach: rozbiórka zabudowanego tarasu oraz wiatrołapu z przebudową schodów zewnętrznych, przebudowa części otworów okiennych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, remont, naprawa i ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu nad piwnicą, ocieplenie stropów nad ostatnimi kondygnacjami mieszkalnymi wraz z robotami towarzyszącymi. przetarg nieograniczony procedura zakończona
239/2018/TR Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Noakowskiego 2 w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyką, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, remont dachu, remont piwnic, instalacje elektryczne, demontaż/montaż instalacji sanitarnej podposadzkowej. przetarg nieograniczony procedura zakończona
236/2018/TR Remont elewacji wraz z dociepleniem i robotami remontowymi budynków mieszkalnych przy ul. Portowej 23-25 i ul. Portowej 27-29 w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
218/2018/TR Remont budynku przy ul. Zacisze 3 w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, docieplenie stropu strychu, remont dachu, remont piwnic, remont klatki schodowej, wykonanie łazienek wraz z instalacjami wod-kan i elektryczną, wykonanie rurarzu dla instalacji niskoprądowej, instalacji domofonowej, anteny zbiorczej oraz zagospodarowanie terenu przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
217/2018/TR Remont budynku przy ul. Jaracza 8 w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remont piwnic, remont klatki schodowej, prace remontowo-budowlane łazienek wraz z instalacjami wod-kan i elektryczną, wykonanie rurarzu dla instalacji niskoprądowej, instalacji domofonowej, anteny zbiorczej i instalacji odgromowej oraz zagospodarowanie terenu przetarg nieograniczony procedura zakończona
216/2018/TR Remont budynku przy ul. Chorzowskiej 34a w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remont klatki schodowej, remont piwnic, wykonanie rurarzu instalacji niskoprądowej wraz z instalacją domofonową oraz zagospodarowanie terenu przetarg nieograniczony procedura zakończona
213/2018/TR Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Tarnogórskiej 146 w Gliwicach: docieplenie budynku, remont elewacji frontowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wzmocnienie konstrukcji budynku, docieplenie poddasza, remont dachu, budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i c.w.u. z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz zagospodarowanie terenu. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
193/2018/TR Remont elewacji wraz z dociepleniem i robotami remontowymi budynków mieszkalnych przy ul. Portowej 23-25 i ul. Portowej 27-29 w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
190/2018/TR Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Bernardyńskiej 57 w Gliwicach: budowa wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z jednoczesnym dociepleniem stropów i likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, podłączenie budynku do kanalizacji deszczowej, wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebudowa instalacji wod-kan i elektrycznej, remont dachu, piwnic i schodów. przetarg nieograniczony procedura zakończona
158/2018/TR Remonty mieszkań w budynkach Gminy Gliwice i TBS zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
103b/2018/TR Przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych oraz dobudowa budynku techniczno-gospodarczego (z wymiennikownią) do ściany szczytowej w budynku przy ul. Uszczyka 39a w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
103a/2018/TR Przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych oraz dobudowa budynku techniczno-gospodarczego (z wymiennikownią) do ściany szczytowej w budynku przy ul. Uszczyka 39a w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
067b/2018/TR Wykonanie podłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 25 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej z jednoczesną adaptacją pomieszczenia w piwnicy na stację wymienników ciepła wraz z rozbudową schodów zewnętrznych w budynku i likwidacją urządzeń na paliwo stałe w mieszkaniach przetarg nieograniczony procedura zakończona
093a/2018/TR Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie: instalacji centralnego ogrzewaniaz jednoczesną przebudową mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, docieplenie stropu strychu i piwnic oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 8a – 8b w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
074/2018/TR Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla ETAPU 1, 2 i 3 zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworskiej w Gliwicach ( dz. 607/1, 606 i 607/5 obręb Kłodnica ) Konkurs procedura zakończona
103/2018/TR Przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych oraz dobudowa budynku techniczno-gospodarczego (z wymiennikownią) do ściany szczytowej w budynku przy ul. Uszczyka 39a w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
102/2018/TR Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną rozbudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skowrońskiego 14 w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
067a/2018/TR Wykonanie podłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 25 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej z jednoczesną adaptacją pomieszczenia w piwnicy na stację wymienników ciepła wraz z rozbudową schodów zewnętrznych w budynku i likwidacją urządzeń na paliwo stałe w mieszkaniach przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
093/2018/TR Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie: instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną przebudową mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, docieplenie stropu strychu i piwnic oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 8a – 8b w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
083/2018/TR Roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Harcerskiej 9-11 przetarg nieograniczony procedura zakończona
031a/2018/TR Remont elewacji wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki budynku, izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych, zagospodarowanie terenu oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tarnogórskiej 90 w Gliwicach. Przetarg nieograniczony procedura zakończona
068/2018/TR Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną przebudową mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 4a – 4b w Gliwicach przetarg nieograniczony procedura zakończona
067/2018/TR Wykonanie podłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 25 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej z jednoczesną adaptacją pomieszczenia w piwnicy na stację wymienników ciepła wraz z rozbudową schodów zewnętrznych w budynku i likwidacją urządzeń na paliwo stałe w mieszkaniach. przetarg nieograniczony procedura zakończona - unieważniona
062/2018/TR Remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyką, izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wykonanie zbiorczej instalacji antenowej oraz domofonowej wraz z rurarzem oraz nowej instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Śliwki 72-72a w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
058/2018/TR Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną przebudową mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz docieplenie stropu ostatniej kondygnacji mieszkalnej, docieplenie stropu piwnic metodą natryskową oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 5a – 5b w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
040a/2018/TR Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego do miejskiej sieci ciepłowniczej z jednoczesną likwidacją urządzeń na paliwo stałe wraz z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w mieszkaniach przy ul. Świętojańskiej 27 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
056/2018/TR Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną przebudową mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 3a – 3b. przetarg nieograniczony procedura zakończona
051/2018/TR Remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyką oraz izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witkiewicza 15 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona
041/2018/TR Docieplenie budynku głównego, docieplenie i izolacja budynku gospodarczego, podłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do miejskiej sieci ciepłowniczej, adaptacja pomieszczenia w budynku gospodarczym na pomieszczenie wymiennikowni wraz z jego wyposażeniem w węzeł cieplny oraz likwidacja nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w mieszkaniach w budynku przy ul. Ligockiej 59 w Gliwicach. przetarg nieograniczony procedura zakończona