telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Zamówienia publiczne po 1.01.2021 r.

Home > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne po 1.01.2021 r.

Modernizacja klatki schodowej wraz z wykonaniem przeciwpożarowego

wyłącznika prądu, kabla zasilającego oraz wewnętrznych linii zasilających

w budynku przy ul. Okrzei 9 w Gliwicach


https://platformazakupowa.pl/transakcja/448918

Nr referencyjny: 095/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Zaawansowanie: Zakończona
Data ogłoszenia: 10.06.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Budowa instalacji c.o. etażowych wraz z rozbudową instalacji gazowej i dobudową przewodów kominowych powietrzno-spalinowych i wentylacyjnych oraz wykonaniem łazienek dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 4, 5, 8 w budynku przy ul. Metalowców 2  w Gliwicach

 

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/442127

Nr referencyjny: 064/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt. 1
Zaawansowanie: Zakończona
Data ogłoszenia: 10.06.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Termomodernizacja i roboty remontowe wraz z przyłączeniem do sieci gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Tarnogórskiej 120 w Gliwicach

https://platformazakupowa.pl/transakcja/441875

 

Nr referencyjny: 061/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt. 1
Zaawansowanie: Zakończona
Data ogłoszenia: 10.06.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Termomodernizacja wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i roboty remontowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 34 i 34A w Gliwicach.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/441673

Nr referencyjny: 063/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Zaawansowanie: Zakończona
Data ogłoszenia: 10.06.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Domańskiego 5

w Gliwicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego i zagospodarowaniem podwórza.

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/440997

 

Nr referencyjny: 060/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Zaawansowanie: Zakończona
Data ogłoszenia: 10.06.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Termomodernizacja i roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Chorzowskiej 32 w Gliwicach.

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/440674

Nr referencyjny: 059/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Zaawansowanie: Zakończona
Data ogłoszenia: 10.06.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Świętojańskiej 31 w Gliwicach.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/440445

Nr referencyjny: 057/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt.1
Zaawansowanie: Zakończona
Data ogłoszenia: 10.06.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Świętojańskiej 29 w Gliwicach wraz z:  podłączeniem do sieci gazowej

i miejskiej sieci ciepłowniczej, adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię, wykonaniem łazienek, remontem piwnic, modernizacją instalacji elektrycznej, remontem klatki schodowej oraz zagospodarowaniem podwórza.

 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/439633

 

Nr referencyjny: 049/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt.1
Zaawansowanie: Zakończona
Data ogłoszenia: 10.06.2021 r.
Autor: Małgorzata Zdanowicz

                Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych przy ul. Okrzei 11 w mieszkaniach nr:  2,3,5,6,10,11,12,14,14A,17,19,20 w Gliwicach wraz z likwidacją starych systemów grzewczych

https://platformazakupowa.pl/transakcja/466253

Nr referencyjny: 131/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt. 1
Zaawansowanie: W toku
Data ogłoszenia: 02.06.2021 r.
Autor: Aleksandra Murawska

Budowa instalacji c.o. etażowych wraz z rozbudową instalacji gazowej oraz wykonaniem łazienek dla lokali mieszkalnych nr 1, 3, 5, 6 ,7, 11 w budynku przy  ul. Witkiewicza 27 w  Gliwicach

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/462946

Nr referencyjny: 122/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt. 1
Zaawansowanie: W toku
Data ogłoszenia: 26.05.2021 r.
Autor: Aleksandra Murawska

Wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Jana Śliwki 11  w Gliwicach wraz z jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, wydzieleniem pomieszczenia wymiennikowni, wykonaniem łazienek  z jednoczesną dobudową brakujących przewodów kominowych oraz dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/461067

Nr referencyjny: 112/2021/TR
Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt. 1
Zaawansowanie: W toku
Data ogłoszenia: 21.05.2021 r.
Autor: Aleksandra Murawska