telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Awaryjne remonty instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych wraz z wymiana przyłączy

Home

031/2016/TR