telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczych dla 18 budynków mieszkalnych i mieszkano – usługowych według załączonej listy adresowej

Home

092/2019/TR