telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mieszkań gminnych nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 polegającej na wydzieleniu pomieszczeń łazienek w budynku przy ul. Jana Śliwki 50 w Gliwicach

Home

228/2019/TR