telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego do miejskiej sieci ciepłowniczej z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe wraz z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w mieszkaniach przy ul. Świętojańskiej 27 w Gliwicach.

Home

040/2018/TR