telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Wykonanie schodów drewnianych pomiędzy strychami na dwóch poziomach oraz zamurowanie otworu drzwiowego z mieszkania nr 5 na strych w budynku przy ul. Podlesie 5 Gliwicach.

Home

005/2020/TR