ZBM II TBS Sp. z o. o w Gliwicach, budynek przy ulicy Warszawskiej 35B

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne jest 1 wejście:
  • od ulicy Warszawskiej (główne) – na poziomie terenu, na elewacji w pobliżu wejścia zamontowany domofon.
   Informacja główna (Biuro Obsługi Klienta) znajduje się po lewej stronie od wejścia od ulicy Warszawskiej (wejścia głównego), jest dostępna bez barier architektonicznych.
  • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Brak pochylni i windy.
  • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne) i głosowy (wyłącznie przez wsparcie pracownika Biura Obsługi Klienta znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Warszawskiej)
 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biura Obsługi Klienta.
 5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych. Dostępność zapewniona jest wyłącznie przez dostęp do budynku z poziomu miejsc parkingowych dostępnych na parkingu znajdującym się przy pływalni Delfin przy ulicy Warszawskiej– około 200 metrów od wejścia głównego do ZBM II TBS ).
 6. Wszyscy pracownicy budynku przy ulicy Warszawskiej obsługują osoby z ograniczeniami ruchowymi na parterze budynku.

ZBM II TBS Sp. z o. o w Gliwicach, ROM 4 budynek przy ulicy Dziewanny 2

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne jest 1 wejście:
  • od ulicy Dziewanny (główne) – po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika ROM 4. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwym działem, centrala 32/231 53 24
   Dział eksploatacji wew. 2
   Dział Techniczny wew. 1
   Dział Wspólnot Mieszkaniowych wew. 4
   Mail: rom4@tbs2.pl
  • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli
 2. Dostępność korytarzy, schodów. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdej kondygnacj są niedostępne. W budynku nie ma wind ani pochylni. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ROM 4.
 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych. W budynku brak pochylni i platform, nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ROM 4, dane kontaktowe: centrala 32/231 53 24
  Dział eksploatacji wew. 2
  Dział Techniczny wew. 1
  Dział Wspólnot Mieszkaniowych wew. 4
  Mail: rom4@tbs2.pl
 5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest wyłącznie wsparcie pracownika ROM 4 dane kontaktowe: centrala 32/231 53 24
  Dział eksploatacji wew. 2
  Dział Techniczny wew. 1
  Dział Wspólnot Mieszkaniowych wew. 4
  Mail: rom4@tbs2.pl

ZBM II TBS Sp. z o. o w Gliwicach, ROM 6 budynek przy ulicy Chorzowska 16

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne jest 1 wejście:
  • od ulicy Chorzowskiej (główne wejście przez wąską bramę wjazdową na posesje) – po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika ROM 6 Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwym działem, centrala 32/231 02 71
   Dział eksploatacji wew. 1
   Dział Techniczny wew. 4
   Dział Wspólnot Mieszkaniowych wew. 3
   Mail: rom6@tbs2.pl
  • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. W budynku nie ma wind ani pochylni. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na wysokim parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ROM 6
 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku brak pochylni i platform, nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ROM 6, dane kontaktowe: centrala 32/231 02 71
  Dział eksploatacji wew. 1
  Dział Techniczny wew. 4
  Dział Wspólnot Mieszkaniowych wew. 3
  Mail: rom6@tbs2.pl
 5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest wyłącznie wsparcie pracownika ROM 6 dane kontaktowe: centrala 32/231 02 71
  Dział eksploatacji wew. 1
  Dział Techniczny wew. 4
  Dział Wspólnot Mieszkaniowych wew. 3
  Mail: rom6@tbs2.pl

ZBM II TBS Sp. z o. o w Gliwicach, ROM 10 budynek przy ulicy Anny Jagiellonki 9

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne jest 1 wejście:
  • od ulicy Anny Jagiellonki (główne) – po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika ROM 10. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwym działem, centrala 32/234 22 89
   Dział eksploatacji wew. 2
   Dział Techniczny wew. 3
   Dział Wspólnot Mieszkaniowych wew. 4
   Mail: rom10@tbs2.pl
  • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind ani pochylni. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na wysokim parterze i 1 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ROM 10.
 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku brak pochylni i platform, nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ROM 10, dane kontaktowe: centrala 32/234 22 89
  Dział eksploatacji wew. 2
  Dział Techniczny wew. 3
  Dział Wspólnot Mieszkaniowych wew. 4
  Mail: rom10@tbs2.pl
 5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest wyłącznie wsparcie pracownika ROM 10, dane kontaktowe: centrala 32/234 22 89
  Dział eksploatacji wew. 2
  Dział Techniczny wew. 3
  Dział Wspólnot Mieszkaniowych wew. 4
  Mail: rom10@tbs2.pl