1996-12-12

Utworzenie II Zarząd Budynków Miejskich

Dnia 12 grudnia 1996r Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/411/96 utworzono zakład budżetowy pod nazwą II Zarząd Budynków Miejskich w Gliwicach.

Jego przedmiotem działania było zarządzanie komunalnymi budynkami mieszkalnymi i budynkami użyteczności publicznej oraz realizacja innych zadań gminy w tym zakresie.

1998-01-01

Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/758/98

W 1998r Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/758/98 zakład budżetowy II ZBM został przekształcony w Towarzystwo Budownictwa Społecznego pod nazwą Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp.zo.o.

1999-05-02

Zatwierdzenie zarządu

Dnia 2.05.1999r przez Zarząd Miasta został powołany Zarząd Spółki w osobie Jerzy Codogni

Został on zatwierdzony Uchwałą nr 620/99 Zarządu Miasta. W skład Rady Nadzorczej weszło: dwóch pracowników Spółki, oraz trzech członków powołanych przez Właściciela.

2001-09-10

Nowy Prezes

Dnia 10.09.2001r Uchwałą nr 2/2001 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZBM II TBS Sp.zo.o. został powołany nowy prezes Spółki.

Została nim mgr inż. Bożena Orłowska.

2003-07-08

Certyfikat jakości ISO

Pod koniec roku 2002 rozpoczęliśmy procedurę wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.

W efekcie naszych starań 28.08.2003r otrzymaliśmy Certyfikat Jakości zgodny z Międzynarodową Normą ISO 9001:2000.

2006-07-28

Recertyfiacja ISO

Nasze działania związane z ciągłym utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością zostały ponownie ocenione.

Pozytywnie przeszliśmy proces recertyfikacji czego efektem jest kolejny Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg Normy EN ISO 9001:2008.

2018-07-28

Recertyfiacja ISO

Ponownie pozytywnie przeszliśmy proces recertyfikacji czego efektem jest kolejny już Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg Normy EN ISO 9001:2015.

2019-05-30

Nowy Prezes

Dnia 30.05.2019r Uchwałą nr 2/05/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZBM II TBS Sp.zo.o. został powołany nowy prezes Spółki.

Został nim mgr inż. Krzysztof Kopania