Prezes Zarządu

Krzysztof Kopania

Prokurent
Kierownik ds. Inwestycji

Dominika Lech

Prokurent
Główny Księgowy

Bożena Dzięgielewska