OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Dziewanny 2
Wymiar etatu: 1,0

Zakres obowiązków:

 • bieżąca kontrola stanu technicznego budynków,
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,
 • przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń awaryjnych w sprawach uszkodzeń, usterek, wadliwego działania urządzeń i instalacji oraz elementów budynków,
 • zlecanie napraw i remontów wynikających ze zgłoszeń,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych dla każdego obiektu oraz kompletowanie dokumentów dotyczących obiektów budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach prawa

budowlanego i przepisach wykonawczych,

 • sprawowanie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi,
 • udział w komisjach powykonawczych prac remontowych,
 • samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych,
 • obsługa korespondencji dotyczącej bieżącej obsługi mieszkańców,
 • bieżąca współpraca z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,
 • przekazywanie i odbiór lokali mieszkalnych, użytkowych i garażowych,
 • sporządzanie kart stanu technicznego przekazywanych lokali.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,
 • doświadczenie w pracy związanej z administrowaniem nieruchomościami,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w budownictwie,
 • znajomość oprogramowania MS Office,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji z interesantami (odpowiedzi na pisma, prośby),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • prawo jazdy kat. B + samochód.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne zatrudnienie,
 • pełne wsparcie doświadczonego zespołu,
 • szkolenia umożliwiające rozwój pracowników.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • za pośrednictwem poczty na adres - Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice, pok. 406
 • drogą elektroniczną na adres e-mail – kadry@tbs2.pl

W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy podpisać dokumenty, wykonać ich skan lub zdjęcie i dołączyć do e-maila.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz.1000).”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 300 00 48

 

OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTOR NADZORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Warszawska 35 B

Wymiar etatu : 1,0

 

Zakres obowiązków:

- pełnienie samodzielnej funkcji technicznej polegającej na nadzorowaniu robót w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- udział w planowaniu i przedstawianiu koncepcji rozwiązań zgodnie z wiedzą branżową,

- proponowanie rozwiązań technicznie uzasadnionych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych danej inwestycji w przyszłości,

- weryfikacja i sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów i harmonogramów,

- nadzór nad robotami remontowymi i modernizacyjnymi w zakresie branży elektrycznej,

- przygotowanie założeń, koordynacja prac projektowych w zakresie robót elektrycznych,

- wprowadzenie wykonawcy w związku z realizacją robót,

- sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami z zakresu instalacji elektrycznej i z polskimi normami,

- nadzorowanie prowadzonych prób rozruchowych instalacji,

- odbiory poprawności wykonania instalacji przed ich stałym przykryciem,

- sprawdzanie jakości, odbiory i rozliczanie wykonanych robót,

- prowadzenie dokumentacji technicznej i realizacyjnej prowadzonych zadań,

- podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania awariom nadzorowanych instalacji i urządzeń,

- kontrole stanu technicznego obiektów i ich instalacji elektrycznych,

- sporządzanie wycen w oparciu o otrzymaną dokumentację oraz wizję lokalną,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

 

Nasze wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- doświadczenie w zakresie nadzoru nad wykonawstwem oraz odbiorów robót elektroenergetycznych,

- dobra znajomość przepisów w zakresie instalacji elektrycznych,

-  umiejętność czytania rysunków technicznych,

- biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz programów kosztorysowych,

-  dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność współpracy,

- samodzielność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,

- znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo budowlane,

- prawo jazdy kat.B.

 

Kandydatom oferujemy:

- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

- stabilne zatrudnienie,

- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

- pełne wsparcie doświadczonego zespołu,

- szkolenia umożliwiające rozwój pracowników.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys.

 

Miejsce składania dokumentów:       

- za pośrednictwem poczty na adres - Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice, pok.406

- drogą elektroniczną na adres e-mail – kadry@tbs2.pl

W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy podpisać dokumenty, wykonać ich skan lub zdjęcie i dołączyć do e-maila.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz.1000).”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/300-00-48

OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Dziewanny 2

Wymiar etatu : 1,0

Zakres obowiązków:

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,

- przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń awaryjnych w sprawach uszkodzeń, usterek,      wadliwego działania urządzeń i instalacji oraz elementów budynków,

- zlecanie napraw i remontów wynikających ze zgłoszeń, kontrola ich wykonania i rozliczanie,

- prowadzenie książek obiektów budowlanych dla każdego obiektu oraz kompletowanie dokumentów dotyczących obiektów budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach prawa budowlanego i przepisach wykonawczych,

- sprawowanie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi,

- sprawdzanie jakości wykonywanych remontów,

- wykonywanie przeglądów rocznych budowlanych oraz sporządzanie protokołów,

- udział w komisjach powykonawczych prac remontowych,

- samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych,

- obsługa korespondencji dotyczącej bieżącej obsługi mieszkańców,

- rozpatrywanie podań lokatorów,

- bieżąca współpraca z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,

- przekazywanie i odbiór lokali mieszkalnych, użytkowych i garażowych,

- sporządzanie kart stanu technicznego przekazywanych lokali.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie budowlane + uprawnienia budowlane,

-  mile widziane doświadczenie w pracy związanej z administrowaniem nieruchomościami,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie w budownictwie,

- znajomość oprogramowania MS Office,

- znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz umiejętność stosowania

 ich w praktyce,

- umiejętność prowadzenia korespondencji z interesantami (odpowiedzi na pisma, prośby),

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

- prawo jazdy kat. B + samochód.

Kandydatom oferujemy:

- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

- stabilne zatrudnienie,

- pełne wsparcie doświadczonego zespołu,

- szkolenia umożliwiające rozwój pracowników.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys.

 

Miejsce składania dokumentów:

- za pośrednictwem poczty na adres - Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice, pok.406

- drogą elektroniczną na adres e-mail – kadry@tbs2.pl

W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy podpisać dokumenty, wykonać ich skan lub zdjęcie i dołączyć do e-maila.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz.1000).”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/300-00-48