ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

w Gliwicach

OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTOR NADZORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Warszawska 35 B
Wymiar etatu : 1,0

Zakres obowiązków:

 • pełnienie samodzielnej funkcji technicznej polegającej na nadzorowaniu robót w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • udział w planowaniu i przedstawianiu koncepcji rozwiązań zgodnie z wiedzą branżową,
 • proponowanie rozwiązań technicznie uzasadnionych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych danej inwestycji w przyszłości,
 • weryfikacja i sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów i harmonogramów,
 • nadzór nad robotami remontowymi i modernizacyjnymi w zakresie branży elektrycznej,
 • przygotowanie założeń, koordynacja prac projektowych w zakresie robót elektrycznych,
 • wprowadzenie wykonawcy w związku z realizacją robót,
 • sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami z zakresu instalacji elektrycznej i z polskimi normami,
 • nadzorowanie prowadzonych prób rozruchowych instalacji,
 • odbiory poprawności wykonania instalacji przed ich stałym przykryciem,
 • sprawdzanie jakości, odbiory i rozliczanie wykonanych robót,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i realizacyjnej prowadzonych zadań,
 • podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania awariom nadzorowanych instalacji i urządzeń,
 • kontrole stanu technicznego obiektów i ich instalacji elektrycznych,
 • sporządzanie wycen w oparciu o otrzymaną dokumentację oraz wizję lokalną,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 • doświadczenie w zakresie nadzoru nad wykonawstwem oraz odbiorów robót elektroenergetycznych,
 • dobra znajomość przepisów w zakresie instalacji elektrycznych,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz programów kosztorysowych,
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność współpracy,
 • samodzielność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo budowlane,
 • prawo jazdy kat.B.+ samochód.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne zatrudnienie,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pełne wsparcie doświadczonego zespołu,
 • szkolenia umożliwiające rozwój pracowników.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy – CV.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć:

 • za pośrednictwem poczty na adres - Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice, pok.406
 • drogą elektroniczną na adres e-mail – kadry@tbs2.pl

W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy podpisać dokumenty, wykonać ich skan lub zdjęcie i dołączyć do e-maila.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/300-00-48

 

 

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

w Gliwicach

OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Dziewanny 2

Wymiar etatu : 1,0

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,
 • przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń awaryjnych w sprawach uszkodzeń, usterek, wadliwego działania urządzeń i instalacji oraz elementów budynków,
 • zlecanie napraw i remontów wynikających ze zgłoszeń, kontrola ich wykonania i rozliczanie,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych dla każdego obiektu oraz kompletowanie dokumentów dotyczących obiektów budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach prawa budowlanego i przepisach wykonawczych,
 • sprawowanie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych remontów,
 • wykonywanie przeglądów rocznych budowlanych oraz sporządzanie protokołów,
 • udział w komisjach powykonawczych prac remontowych,
 • samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych,
 • obsługa korespondencji dotyczącej bieżącej obsługi mieszkańców,
 • rozpatrywanie podań lokatorów,
 • bieżąca współpraca z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,
 • przekazywanie i odbiór lokali mieszkalnych, użytkowych i garażowych,
 • sporządzanie kart stanu technicznego przekazywanych lokali.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie budowlane + uprawnienia budowlane,
 • mile widziane doświadczenie w pracy związanej z administrowaniem nieruchomościami,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w budownictwie,
 • znajomość oprogramowania MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji z interesantami (odpowiedzi na pisma, prośby),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • prawo jazdy kat. B + samochód.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne zatrudnienie,
 • pełne wsparcie doświadczonego zespołu,
 • szkolenia umożliwiające rozwój pracowników.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy – CV.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać.

 • za pośrednictwem poczty na adres - Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice, pok.406
 • drogą elektroniczną na adres e-mail – kadry@tbs2.pl

W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy podpisać dokumenty, wykonać ich skan lub zdjęcie i dołączyć do e-maila.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/300-00-48.