ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

w Gliwicach

                  OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. EKSPLOATACJI

 

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Dziewanny 2

Wymiar etatu : 1,0

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- nadzór nad właściwym utrzymaniem czystości budynków i ich otoczenia oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców w zakresie stanu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi regulaminami, rozporządzeniami i przepisami PPOŻ,

 - ewidencjonowanie zasobów i prowadzenie dokumentacji w zakresie majątku własnościowego Gminy,

- planowanie prac oraz wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych,

- dokonywanie odbioru prac eksploatacyjnych oraz pielęgnacyjnych,

- koordynowanie i monitorowanie prac firm zewnętrznych,

- zlecanie wykonywania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,

- reagowanie na bieżąco na zgłaszane skargi mieszkańców dotyczące naruszania regulaminu porządku domowego,  

- podejmowanie interwencji na okoliczność problemów z odbiorem odpadów,

- bieżące uzgodnienia oraz wystawianie zleceń, nadzór nad ich realizacją oraz rozliczeniem faktur za wykonane usługi (sprzątanie, deratyzację, koszenie traw, strzyżenie żywopłotów, itp.),

-przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wśród mieszkańców dla  potrzeb prawnych i windykacyjnych,

- obsługa korespondencji dotyczącej bieżącej obsługi mieszkańców,

- przejmowanie lokali gminnych po byłych najemcach, zlecanie i koordynacja nad ich opróżnianiem ( wywóz przez firmy zewnętrzne rzeczy pozostawionych w lokalu na wysypisko i magazyn), 

- koordynacja prac w przekazywaniu i dostarczaniu korespondencji: zawiadomienia, rozliczenia itp.  wychodzącej z ROM do mieszkańców ( przez firmy zewnętrzne ),

- uczestniczenie w eksmisjach, oglądalności lokali mieszkalnych, użytkowych i garażowych oraz  w przyjmowaniu i przekazywaniu tych nieruchomości,

- bieżąca współpraca z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,

- współpraca w ramach wykonywanych czynności z innymi działami firmy,

- wykonywanie pozostałych zadań zleconych przez Kierownika ROM.

Wymagania:

- wykształcenie min. średnie,

-  mile widziane doświadczenie w pracy związanej z administrowaniem nieruchomościami,

- znajomość obowiązujących przepisów prawa regulującego administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,

- znajomość oprogramowania MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,

- umiejętność prowadzenia korespondencji z interesantami (odpowiedzi na pisma, prośby),

- odporność na stres,

- łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

- prawo jazdy kat. B + samochód.

Kandydatom oferujemy:

- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

- stabilne zatrudnienie,

- pełne wsparcie doświadczonego zespołu,

- szkolenia umożliwiające rozwój pracowników.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys zawodowy - CV.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 31.03.2024 r.

- za pośrednictwem poczty na adres - Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice, pok. 406

- drogą elektroniczną na adres e-mail – kadry@tbs2.pl

W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy podpisać dokumenty, wykonać ich skan lub zdjęcie i dołączyć do e-maila.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/300-00-48