Twoja opinia jest dla nas ważna

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa a uzyskane informacje zostaną wykorzystane tylko dla potrzeb Spółki (EDYCJA 2021)

1. Jak ocenia Pan(i) oferowane przez Nas usługi?

Jeśli ocena: słabo, bardzo słabo, proszę napisać dlaczego?

2. Dlaczego wybrał Pan(i) ZBM II TBS Sp. z o.o. na swojego Zarządcę?

3. Wymień firmę która wykonuje remonty w Twojej wspólnocie mieszkaniowej.

4. Czy jesteś zadowolony z jakości świadczonych usług remontowych?

5. Wymień firmę która dba o utrzymanie porządku i czystości budynku.

6. Czy jesteś zadowolony z jakości świadczonych usług dot. utrzymania porządku?

7. Czy w przyszłości wspólnota będzie zainteresowana termomodernizacją?

8. Czy w przyszłości wspólnota będzie zainteresowana podłączeniem do PEC?

9. Wymień najbardziej uciążliwe usterki/problemy do usunięcia w 2021 roku, zadania/ plany do wykonania w 2021 r.

10. Jak ocenia Pan(i) sposób obsługi interesantów w naszych biurach?

Jeśli ocena: słabo, bardzo słabo, proszę napisać dlaczego?

11. Czego oczekuje Pan(i) od Profesjonalnego Zarządcy Nieruchomości?