Uprzejmie informujemy, że zgodnie z dołączonym harmonogramem zaplanowano prace eksploatacyjne na stacjach wymienników ciepła (czyszczenie wymienników), w wyniku czego wystąpi przerwa w dostawie ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej.