Liczba budynków: 2

Liczba mieszkań: 32

Powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 1 717,36

Data rozpoczęcia: 2007

Data zasiedlenia: 2009

ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-6094.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-6095.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-6096.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-6097.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-6360.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-6361.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-6362.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-6364.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-6367.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-7427.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-7428.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-7430.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-7431.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-7432.jpg ul.-agrestowa-6-8-ul.-aronii-18-20-liczba-mieszkan-32-full-0-100-7434.jpg

Powiększenie