Liczba budynków: 1

Powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 1 376,23

Liczba mieszkań: 27

Data rozpoczęcia: 2021

Data zasiedlenia: 2023

ul.-dworska-10e-liczba-mieszkan-27-dworska-10e-01.jpg ul.-dworska-10e-liczba-mieszkan-27-dworska-10e-02.jpg ul.-dworska-10e-liczba-mieszkan-27-dworska-10e-03.jpg ul.-dworska-10e-liczba-mieszkan-27-dworska-10e-04.jpg

Powiększenie