Liczba budynków: 3

Powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 4 937,32

Liczba mieszkań: 82

Liczba lokali użytkowych: 1

Liczba stanowisk w garażu: 18

Data rozpoczęcia: 2007 

Data zasiedlenia: 2009

ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-5663.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-5664.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-5665.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-5666.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-5667.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-5668.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-5670.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6099.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6100.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6101.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6102.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6103.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6106.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6107.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6475.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6476.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6478.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6479.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6480.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6481.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6482.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6483.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6484.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6485.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6601.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6602.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6603.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6604.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6605.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-6608.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-8466.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-8467.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-8469.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-8470.jpg ul.-graniczna-51-73-i-etap-liczba-mieszkan-82-full-0-100-8471.jpg

Powiększenie