Liczba budynków: 1

Powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 1 802,30

Liczba mieszkań: 31

Liczba lokali użytkowych: 2

Liczba stanowisk w garażu: 2

Data rozpoczęcia: 2007

Data zasiedlenia: 2009   

ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-full-0-10.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-full-0-7.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-full-0-8.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-full-0-9.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-full-1-4.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-full-1-5.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-full-1-6.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-full-2-1.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-full-2-2.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-full-2-3.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-01.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-02.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-03.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-04.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-05.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-06.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-07.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-08.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-09.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-10.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-11.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-12.jpg ul.-graniczna-75-81-komercja-liczba-mieszkan-31-graniczna-13.jpg

Powiększenie