Liczba budynków: 1 

Powierzchnia mieszkań: 1 369,03

Liczba mieszkań: 25

Liczba lokali użytkowych: 3

Data rozpoczęcia: 2014

Data zasiedlenia: 2016   

ul.-jana-pawla-ii-20-liczba-mieszkan-25-jana-pawla-20-02.jpg ul.-jana-pawla-ii-20-liczba-mieszkan-25-jana-pawla-20-03.jpg ul.-jana-pawla-ii-20-liczba-mieszkan-25-jana-pawla-20-04.jpg ul.-jana-pawla-ii-20-liczba-mieszkan-25-jana-pawla-20-05.jpg ul.-jana-pawla-ii-20-liczba-mieszkan-25-jana-pawla-ii-20-1.jpg ul.-jana-pawla-ii-20-liczba-mieszkan-25-jana-pawla-ii-20-2.jpg

Powiększenie