Liczba budynków: 1

Powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 1 196,34

Liczba mieszkań: 22

Liczba lokali użytkowych: 1

Data rozpoczęcia: 2003

Data zasiedlenia: 2004  

ul.-lipowa-12-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2429.jpg ul.-lipowa-12-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2430.jpg ul.-lipowa-12-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2431.jpg ul.-lipowa-12-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2432.jpg ul.-lipowa-12-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2433.jpg ul.-lipowa-12-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2434.jpg ul.-lipowa-12-liczba-mieszkan-22-full-0-p1010007.jpg ul.-lipowa-12-liczba-mieszkan-22-full-0-p1010008.jpg

Powiększenie