Liczba budynków: 1

Powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 1 606,36

Liczba mieszkań: 30

Liczba lokali użytkowych: 3

Liczba stanowisk w garażu: 7

Data rozpoczęcia: 2002

Data zasiedlenia: 2003  

ul.-lipowa-14-liczba-mieszkan-30-full-0-100-2435.jpg ul.-lipowa-14-liczba-mieszkan-30-full-0-100-2436.jpg ul.-lipowa-14-liczba-mieszkan-30-full-0-100-2437.jpg

Powiększenie