Liczba budynków: 1

Powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 1 377,25

Liczba mieszkań: 33

Liczba lokali użytkowych: 1

Data rozpoczęcia: 2001

Data zasiedlenia: 2002

ul.-lipowa-59-liczba-mieszkan-33-full-0-100-2424.jpg ul.-lipowa-59-liczba-mieszkan-33-full-0-100-2425.jpg ul.-lipowa-59-liczba-mieszkan-33-full-0-100-2426.jpg ul.-lipowa-59-liczba-mieszkan-33-full-0-100-2427.jpg ul.-lipowa-59-liczba-mieszkan-33-full-0-100-2428.jpg ul.-lipowa-59-liczba-mieszkan-33-lipowa-59.jpg

Powiększenie