Liczba budynków: 1

Powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 1 167,99

Liczba mieszkań: 22

Liczba lokali użytkowych: 0

Liczba stanowisk w garażu: 4

Data rozpoczęcia: 2004

Data zasiedlenia: 2005  

ul.-uszczyka-18-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2452.jpg ul.-uszczyka-18-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2453.jpg ul.-uszczyka-18-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2454.jpg ul.-uszczyka-18-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2455.jpg ul.-uszczyka-18-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2470.jpg ul.-uszczyka-18-liczba-mieszkan-22-full-0-100-2471.jpg

Powiększenie