Liczba budynków: 1

Powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 1 404,10

Liczba mieszkań: 27

Liczba lokali użytkowych: 0

Data rozpoczęcia: 2011

Data zasiedlenia: 2013   

ul.-uszczyka-34-liczba-mieszkan-27-full-0-100-4925.jpg ul.-uszczyka-34-liczba-mieszkan-27-full-0-100-4927.jpg ul.-uszczyka-34-liczba-mieszkan-27-uszczyka-34-01.jpg ul.-uszczyka-34-liczba-mieszkan-27-uszczyka-34-02.jpg ul.-uszczyka-34-liczba-mieszkan-27-uszczyka-34-03.jpg ul.-uszczyka-34-liczba-mieszkan-27-uszczyka-34-04.jpg

Powiększenie