Liczba budynków: 2

Powierzchnia mieszkań: 3 504,64

Liczba mieszkań: 57

Liczba lokali użytkowych: 0

Data rozpoczęcia: 2013

Data zasiedlenia: 2015  

ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-01.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-02.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-03.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-04.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-05.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-06.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-07.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-08.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-09.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-10.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-11.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-12.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-13.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-14.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-15.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-16.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-17.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-18.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-19.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-20.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-21.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-22.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-23.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-24.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-25.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-26.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-27.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-28.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-29.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-30.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-31.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-w-najmie-01.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-w-najmie-02.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-w-najmie-03.jpg ul.-wiazowa-14-26-liczba-mieszkan-57-wiazowa-2-12-w-najmie-04.jpg

Powiększenie