Liczba budynków: 4

Powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 5 110,19

Liczba mieszkań: 92

Liczba lokali użytkowych: 0

Data rozpoczęcia: 2010

Data zasiedlenia: 2001 

ul.-witkiewicza-37-51-liczba-mieszkan-92-full-0-100-2415.jpg ul.-witkiewicza-37-51-liczba-mieszkan-92-full-0-100-2417.jpg ul.-witkiewicza-37-51-liczba-mieszkan-92-full-0-100-2418.jpg ul.-witkiewicza-37-51-liczba-mieszkan-92-full-0-100-2419.jpg ul.-witkiewicza-37-51-liczba-mieszkan-92-full-0-100-2420.jpg ul.-witkiewicza-37-51-liczba-mieszkan-92-full-0-100-2421.jpg ul.-witkiewicza-37-51-liczba-mieszkan-92-full-0-100-2422.jpg ul.-witkiewicza-37-51-liczba-mieszkan-92-witkiewicza-35-51-01.jpg ul.-witkiewicza-37-51-liczba-mieszkan-92-witkiewicza-35-51-02.jpg

Powiększenie