Uprzejmie informujemy o wykonywaniu planowych prac eksploatacyjnych na miejskiej sieci ciepłowniczej związanych z weryfikacją i oceną stanu technicznego rurociągów ciepłowniczych celem utrzymania późniejszej ciągłości i niezawodności dostaw ciepła.