Informacje dla właścicieli, którzy nabyli lokal znajdujący się we wspólnocie mieszkaniowej zarządzanej przez ZBM II TBS Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami ułatwiającymi kontakt i załatwienie spraw formalnych związanych z nabyciem lokalu.

 • Poznaj Rejon Obsługi Mieszkańców (ROM) swojej nieruchomości wpisując adres w wyszukiwarce na stronie głównej ZBM II TBS Gliwice https://www.tbs2.pl/.
 • Zadzwoń pod nr tel.: 32 300 00 27 (ROM-10 również tel.: 032 234 22 89 wew. 4) i umów się na spotkanie, podczas którego przekażesz odpowiednie dokumenty i uzgodnisz sprawy administracyjne. Na spotkanie weź ze sobą akt notarialny nabycia nieruchomości, dowód osobisty oraz protokół zdawczo odbiorczy lokalu ze spisanymi stanami liczników oraz datą przekazania lokalu (nie dotyczy wykupu przez najemcę).

  Potrzebne będzie także złożenie oświadczenia właściciela, znajdującego się w zakładce pliki do pobrania.

  Oświadczenie możesz wypełnić na miejscu bądź pobrać z tej strony i przynieść wypełnione na spotkanie albo wysłać mailem.
  Na podstawie przekazanych dokumentów prześlemy zawiadomienie o naliczonej wysokości opłat wraz z numerem rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej na który należy wpłacać miesięczne należności.

  Sprawy Wspólnot Mieszkaniowych reguluje ustawa o Własności Lokali: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940850388

 • W sprawach związanych z użytkowaniem nieruchomości zapraszamy do kontaktu z odpowiednimi działami Rejonu Obsługi Mieszkańców:

  ROM 4
  tel.: 32 231 53 24 lub 32 279 50 99
  ROM 6
  tel.: 32 231 02 71 lub 32 279 09 92
  ROM 10
  tel.: 32 234 22 89 lub 32 234 59 00
  Dział Techniczny wew. 1 Dział Eksploatacji wew. 1 Księgowość wew. 1
  Dział Eksploatacji wew. 2 Księgowość i rozliczenia wody wew. 2 Dział Eksploatacji wew. 2
  Księgowość i rozliczenie wody wew. 3 Dział Wspólnot wew. 3 Dział Techniczny wew. 3
  Dział Wspólnot wew. 4 Dział Techniczny wew. 4 Dział Wspólnot wew. 4
  Fax wew. 5 Kierownik wew. 5 Kierownik wew. 5

Informacje dla właścicieli, którzy planują zbyć lokal znajdujący się we wspólnocie mieszkaniowej zarządzanej przez ZBM II TBS Sp. z o.o.

Zbywając lokal, którego jesteś właścicielem

 • złóż w administracji wniosek o zaświadczenie, druk znajdziesz w zakładce pliki do pobrania
 • poinformuj nowego właściciela aby skontaktował się z zarządcą celem złożenia dokumentów, informacje na ten temat znajdzie na stronie internetowej https://www.tbs2.pl/