Uruchomiliśmy Platformę Zakupową

Ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe – do 30 000 euro) oraz obowiązkowo od dnia 01.01.2021r. - powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie między innymi w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Platforma zakupowa

Jak to wygląda w praktyce?

  • Za pomocą linku https://platformazakupowa.pl/pn/tbs2_gliwice wchodzicie Państwo na naszą platformę zakupową lub w przypadku zarejestrowania się na platformie mogą Państwo otrzymać w mailu link, który przeniesie Państwa do naszego zapytania ofertowego.
  • Tam opisane będą nasze potrzeby (materiał, ilość, czas dostawy) oraz ewentualne dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, etc.).
  • przy danej pozycji zakupowej podajecie Państwo propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty.
  • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas, klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie.
  • W postępowaniach prowadzonych na Platformie zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/tbs2_gliwice

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty jest dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą zapytania ofertowego proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus — tel. 22 101 02 02 (pn.-pt. od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.