Mieszkania TBS powstały w latach 90., z myślą o osobach, które posiadają zbyt małe dochody, aby móc ubiegać się o kredyt na własne mieszkanie, ale jednocześnie zarabiają za dużo, aby otrzymać lokal komunalny.

Jakie są główne zadania TBS-ów?

TBS, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa.

Celem TBS-ów stała się budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanej wysokości czynszów z przeznaczeniem dla osób, które posiadają średniej wielkości dochody. Dodatkowo do zadań Towarzystwa należy również modernizacja i remont własnych zasobów, wynajem lokali oraz administrowanie budynkami.

Mieszkanie w systemie TBS co to jest?

Mieszkania, które zostały wybudowane w tym systemie, przeznaczone są dla osób, których dochody nie przekraczają 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie. Osoba, zajmująca mieszkanie TBS nie posiada do niego żadnego tytułu prawnego, a jedynie umowę najmu.

Kredyt hipoteczny na mieszkanie TBS — czy to możliwe?

Jeśli przeglądałeś strony banków, to zapewne zauważyłeś, że nie ma w nich ofert na kredyt hipoteczny na mieszkanie TBS. Wszystkie kredyty hipoteczne udzielane są na zakup mieszkania, domu czy działki budowlanej. W takiej sytuacji należy zadać pytanie: gdzie dostanę kredyt na TBS?

Jeśli zastanawiasz się, czy można wziąć kredyt hipoteczny na TBS, to odpowiadamy, że niestety nie jest to możliwe. Mieszkania wybudowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego mogą zostać jedynie przeznaczone pod wynajem. Tego typu mieszkanie nie jest własnością osoby, która w nim zamieszkuje, przez co nie może stanowić zabezpieczenia pod hipotekę.

Jaki czynsz w mieszkaniu TBS?

Budowa mieszkań TBS wspierana jest przez państwo, co sprawia, że wysokość czynszu musi zostać odgórnie ograniczana. Jego wysokość nie może przekroczyć 5% wartości odtworzeniowej mieszkania w skali roku. W woj. Śląskim (połowa 2021r) mieście będzie to max. około 20 zł za m2. Oznacza to, że wynajmując mieszkanie o powierzchni 50 m2, miesięczny czynsz będzie wynosił 1000 zł.

Na czynsz składają się przede wszystkim opłaty administracyjne, koszty utrzymania i eksploatacji budynku oraz tzw. fundusz remontowy. Ponadto, do czynszu może zostać doliczona kwota, którą Towarzystwo Budownictwa Społecznego przeznaczy na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę mieszkań ze środków BGK.

Jakie dodatkowe opłaty za mieszkanie z TBS?

Przyszły najemca musi liczyć się również z innymi kosztami. Zdecydowanie największym z nich jest opłata partycypacyjna oraz kaucja zabezpieczająca.

Kaucja wynosi ona równowartość 12-miesięcznych czynszów. Na szczęście, zarówno kaucja, jak i opłata podlega zwrotowi, po przekazaniu mieszkania ponownie w ręce Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Opłata partycypacyjna w TBS – ile wynosi?

Oprócz czynszu oraz kaucji od przyszłego najemcy wymaga się również wniesienia opłaty partycypacyjnej.

Opłata partycypacyjna TBS to należność, którą musi uiścić wynajmujący przed zajęciem lokalu. Jest to swego rodzaju kaucja, która w świetle przepisów musi zostać zwrócona do roku od zakończenia najmu. Kwota partycypacji TBS nie przekracza 30% kosztów budowy mieszkania.

Koszt opłaty partycypacyjnej można sfinansować za pomocą własnych oszczędności lub za pomocą kredytu gotówkowego. Zgodnie z zasadami udzielania kredytów gotówkowych przez banki, środki uzyskane w ten sposób można przeznaczyć na dowolny cel.

Mieszkanie w systemie TBS — jak się starać o mieszkanie?

O mieszkanie TBS może starać się każdy, kto nie posiada własnego mieszkania na terenie Gminy Gliwice (czyli nie jest właścicielem żadnego lokalu mieszkalnego) oraz spełnia odpowiednie kryteria dochodowe.

Maksymalne progi dochodowe TBS zostały ustalone w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i wynoszą 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na którego terenie położony jest lokal mieszkalny.

Istnieje możliwość przekroczenia tej kwoty o 20% w sytuacji, gdy prowadzone jest 1-osobowe gospodarstwo domowe lub o 80%, gdy mówimy o 2 osobach. W przypadku, gdy wspólne gospodarstwo prowadzą 3 lub więcej osób, istnieje możliwość przekroczenia kwoty o 40% na każdą dodatkową osobę.

Warto wiedzieć

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zapomóg, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatku mieszkaniowego czy jednorazowych świadczeń pieniężnych.